Styret i Norsk Retrieverklubb, avdeling Agder

 
 
 
 
 
 
 
Leder
Geir-Olav Andresen
Tlf: 91151108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nestleder
Helge Hovland
Tlf:90629548
 
 
 
 
Kasserer
Kristin Føreland Bentsen
Tlf: 91745544
 
 
 
 
 
 
 
Styremedlem
Tormod Dahl
Tlf: 93250516

 

 

 
 
 
 
 
 
Styremedlem
Tove Merete Storfjord
Tlf: 90035264
 
 
 
Varamedlem
Stine Finckenhagen 
Tlf: 97603473

 
 
 
 
Varamedlem
Arve Ronny Gundrosen
Tlf: 90805588
Epost: arveronny77@gmail.com
 
 

 

 

E-post:
retriever.agder@klubb.nkk.no

Hjemmeside:
www.retrieverklubben.no/agder

Kontonr.: 3000.09.72009