Styret i Norsk Retrieverklubb, avdeling Agder

 
 
 
 
 
 
 
Leder
Anne Hovrind
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bildet kommer
 
Nestleder
Åse Vigsnes
 
Tlf: Epost:  
 Bildet kommer
 
 
 
Kasserer
Gunbjørg Bjørneboe
Tlf: 90798133
Epost:napadas@online.no 
 
 
 [Bilde kommer]
 
 
 
 
Styremedlem
Stine Finckenhagen 
Tlf: 97603473

 

 

 
 
 
 Bildet kommer
 
 
Sekretær
Tove Moen Gjøtterud
 
 Bildet kommer
 
 
Varamedlem
Otto Vigsnes
Tlf: Mobil:
E-post: Hjemmeside: 
 
 
 
 
Varamedlem
Linda Beate Dalane


 
 

 

 

E-post:
retriever.agder@klubb.nkk.no

Hjemmeside:
www.retrieverklubben.no/agder

Kontonr.: 3000.09.72009