Avdelinger

Norsk Retrieverklubb har 19 lokalavdelinger over hele landet


Avdelingene drives av frivillige ildsjeler og entusiaster innen hundemiljøet. Fra Lindesnes i sør til Kirkenes i nord er Norsk Retrieverklubb så heldig at vi har en aktiv medlemsmasse. Avdelingene har opplærings- og aktivitets tilbud som utstillinger, jakt og spor prøver, dressurkurs, jaktkurs og mye, mye mer.

Kontakten med andre retrievereiere gjennom slike arrangementer, både faglig og sosialt i den lokale avdelingen er et uvurderlig tilbud for medlemmene i Norsk Retrieverklubb.

 Innhold i denne artikkelen hentes fra NRK sin hovedside.