Hannhundliste

Informasjon om hannhundlisten

Hannhundlisten er en oversikt over hannhunder som har fylt to år og som oppfyller kravene for å stå på listen, og som står til disposisjon for avl.

Krav til premiering og helse

Hundene på denne listen oppfyller kravene til premiering (2 x HP i Junior- eller unghundklasse (før 2011) / 2 x Exc. (etter 2011), eller er premiert på jaktprøve), og er røntget fri for HD (hofteleddsdysplasi). Det vil si at hver enkelt hannhund på listen har enten denne premiegraden eller bedre på utstilling, eller er jaktpremiert, og er frirøntget for HD. 

Videre er hannhundene på listen i følge eiernes opplysninger friske. Hannhund som skal brukes i avl må øyelyses før parringen finner sted, og øyelysningsattesten må ikke være eldre enn ett år. Det er hannhundeiers ansvar å sørge for at dette er gjort til riktig tid. Eier oppfordres også til å få utført DNA-test for prcd-PRA hos Optigen, for ytterligere info om dette se under Helse samt www.optigen.com . Minst én av hundene skal ved parring ha status "A" fri/normal for prcd-PRA.

Hannhunder som har gitt automimmun sykdon i to eller flere kull med forskjellige tisper skal ikke brukes i avel.

For ytterligere informasjon om hannhunder på listen, se NKK DogWeb eller ta kontakt med hannhundeieren.

Aldersgrense og begrensninger i forhold til antall avkom

Hannhunder kan stå oppført på listen inntil de fyller 10 år, forutsatt at de fortsatt er ved god helse. Når de fyller 10 år vil de bli fjernet uten varsel.

Totalt antall avkom etter en hannhund i Norge skal ikke overskride 45 valper. Hannhunder som har flere avkom enn dette vil bli fjernet fra listen og vill ikke få godkjent kull på valpelisten.

Etter 20 avkom, skal bruk av hannhund avventes i 1 år for og kunner vurdere status på avkom i førhold til helse og mentalitet.

Parringsavtale

En parringsavtale er en avtale mellom oppdretter* og hannhundeier. Oppdretter er selv ansvarlig for å skaffe til veie de opplysningene han/hun trenger angående kombinasjonen mellom sin tispe og utvalgte hannhund. Videre bestemmer hannhundeieren selv hvilke kombinasjoner som er aktuelle, og står således fritt til å takke nei til parring selv om hunden er oppført på hannhundlisten.

Her kan du finne litt informasjon om hva som bør være med i en parringsavtale.

*oppdretter = enhver som setter valper på sin(e) tispe(r), uavhengig av om dette skjer regelmessig eller kun ved én enkelt anledning.

 

Raserådets rolle i forhold til hannhundlisten

Raserådet er ikke ansvarlig for parringer som blir foretatt, og kan heller ikke stilles til ansvar for valgte kombinasjoner. I denne sammenhengen vil raserådet kun fungere som et rådgivende organ i forbindelse med mottatte henvendelser.

Raserådet vil så godt det lar seg gjøre holde hannhundlisten oppdatert. I den forbindelse er vi avhengig av tilbakemelding fra dere som har hunder oppført på listen, samt andre brukere av listen.

Dersom din hund oppfyller kravene og du ønsker din hund oppført på listen kan du ta kontakt med raserådet. Ønsker du å legge til nye opplysninger eller å fjerne din hund fra listen henvender du deg også til raserådet.

 

Kontaktinformasjon raseråd

 

 

Shaggys Pride

Shaggy's Pride

 

Reg.nr.: 19625/06

 

Født: 12.08.2006

 

prcd-PRA: fri/normal (gjennom foreldre)

 

HD: A 

 

Godkjent redningshund - Norske redningshunder

Testet og godkjent terapihund - Antrozoologisenteret og NMBU

 

Eier: Anna Bjurgård Compton

Borgenveien 2

1410 KOLBOTN 

Tlf. 97579379

E-post: anna@comptons-harmony.com

 

 

DKJV-13 N DK UCH Adoreas Red Goldenbamse 

Reg.nr.: NO43657/12

Født: 080512

PRA: A

CEA/CH: A

DE: Normal / Clear

Øyelyst: 09.09.2014  Mild distichiasis

HD: A  AD: 0

Høyde: 51 cm Vekt: 20 kg

Stamtavle: http://www.toller-l.org/tollerdata/pedigree.asp?ID=42656

Buff: Normal/Clear

Cleft palate: Normal/Clear                             

Cleft lip/Palate syndactyly: Normal/Clear

Juvenile Addison's disease: Probable normal

Testet og godkjent terapihund

Eier: Hilde og Tor Arneberg
Jarmyrveien 4
1358 JAR
Tlf. 41563446 
E-post: harneber@online.no
Hjemmeside: http://www.123hjemmeside.no/Ekiro/

Sunlit Yr Kavi Timcapris

Reg.nr: NO31003/11

Født: 10.12.2010

PRA: A

Øyelyst: 01.07.2014 Uten anmerkninger

HD: B AD: 0

Høyde: 50 cm  Vekt: 20 kg

Gjennomført MH

Stamtavle: http://toller-l.org/tollerdata/pedigree.asp?ID=42233

Eier: Gry Heidi Vangen
Kvernmoen 81
2280 Gjesåsen
Tlf. 95766380
E-post: ghvangen@hotmail.no

 

Road King RaBalder fra Vakre Meløy

Reg.nr.: NO50713/11

Født: 13.08.2011

PRA: A

Øyelyst: 5.10.2013 Distichiasis

HD: A (fri)

Høyde: 51 cm Vekt:22,8 kg

Eier: Geir Knutson

Asle Solbjørgs vei 33, 8072 Bodø.

Tlf.: 91113732

E-post: geir.knutson@online.no

 

Red-Toller's Walcott

Reg.nr: NO38053/09

Født: 26.2.2009
PRA: B

Øyelyst: 7.6.2012 Uten anmerkninger

Høyde: 53 cm Vekt: 21 kg

HD: A (fri) 

Eier: Vivi-Ann Brevikhaug

6444 Farstad

Tlf.: 90555232

E-post: vivannbrevikhaug@yahoo.no
  N UCH Tollerlabben's Lucky Jesper

Reg.nr: No39043/09
Født: 12.3.2009
PRA: A
Øyelyst: 2.2.2012 Uten anmerkninger

HD: A (fri)
Høyde: 47,5 cm Vekt: 22 kg

Eier: Einar Bjerkås
4019 Stavanger
E-post: missippistollers@hotmail.com
www.missippistollerskennel.com
  Linus The Forest Fox

Reg.nr: NO49519/09
Født: 28.6.2009

PRA: B 

Øyelyst: 25.3.2013 Uten anmerkninger

HD: A (fri)
Høyde 50 cm Vekt 20 kg

Stamtavle: http://toller-l.org/tollerdata/pedigree.asp?ID=35796

Eier: Mette Ring Li
Semsveien 114, 3140 Nøtterøy
Tlf: 90164086 / 33385076
E-post: metteringli@gmail.com