Holdningskampanje om båndtvangen

15.04.15 - Norsk Retrieverklubb støtter holdningskampanjen ”God dyrevelferd for alle”. Budskapet er å overholde båndtvangen. Les mer om kampanjen her.

#hundibånd

Det er "Norsk Sau og Geit" som står bak kampanjen.  Alle hundeeiere oppfordres til å være med, blant annet ved å dele sine hundeopplevelser på sosiale medier. Last opp bilder på Instagram med #hundibånd, bidra med gode påfunn for sommeraktiviteter og vis samtidig ditt aktive valg for god dyrevelferd.

 

Dette skriver "Norsk Sau og Geit": 

Vi lærer stadig mer om dyrs atferd. Ulike arter har ulike behov, motivasjoner og instinkt, og deres egenskaper har utviklet seg over lang tid. Dyrs atferd og velferd går hånd i hånd, og ofte råder menneskesamfunnet som forvalter over dyreliv.

Innbakt i dette forvaltningsansvaret ligger hensynet til et mangfold av arter, og en forpliktelse til å tilrettelegge på best mulig måte for alle dyr.

 

 

DETTE SIER LOVEN

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Lov om hundehold - § 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.

 

  

Hvorfor båndtvang? 

Hundehold er mangfoldig og de aller fleste er dyktige og ansvarsfulle eiere. Hunden beriker vår hverdag, den er en god venn og familiemedlem, og kan oppfylle mange og varierte behov. Dens allsidige og tilpasningsdyktige atferd har ført til at hunden har en naturlig tilhørighet i vår kultur, våre liv og familier.

Når problematiske situasjoner oppstår skyldes det ofte misforståelser. Noe skjer plutselig og overraskende, hunden oppfører seg som den ikke har gjort tidligere, og man forstår ikke ordentlig hvorfor det har hendt. I slike tilfeller blir det tydelig at hund og menneske er ulike, og at vi gjennom menneskeliggjøring av vår firbente venn ofte glemmer dyrets naturlige atferd.

Hunder er jegere og denne atferden forsterkes ofte i flokk, men også alene vil hurtige bevegelser (småfugl, barn, katter, baller, sau) styrke hundens trang til å løpe etter. Denne atferden var såpass grunnleggende for hundens overlevelse og utvikling at den er ivaretatt den dag i dag. Ingen hund er fullstendig uten jaktinstinkt, og dette må vi som eiere være klar over når vi ferdes ute.

Det innebærer et aspekt av god velferd for en hund å kunne løpe fritt, trene muskulatur og motorikk, møte mennesker og andre hunder på egne premisser, og å bevege seg etter egen vilje. Derimot er ikke god dyrevelferd for en art ensbetydende med god dyrevelferd for en annen. Vår iver etter tilrettelegging til fordel for dyrene rundt oss må derfor ta alle i betraktning, om det være seg hund, fugl, hjortedyr, rein eller husdyr.

For å ivareta god dyrevelferd for ungdyr av vilt, beitende husdyr og tamrein er det avsatt en tid på året hvor ferdsel med hund må tilpasses en sårbar periode for arter som tilhører disse gruppene. Dette handler om respekt og hensyn til mangfoldet som har plass i naturen. Vi er avhengige av aktive valg og en felles innsats for å unngå konfliktsituasjoner mellom dyregrupper.

Gode alternativer til å løpe fri

Heldigvis finnes mange alternativ til å løpe fritt i skogen. Forhåndsregler som kan kompensere for og ikke begrenser hundens behov for å løpe kan være langline eller inngjerdede områder, løpe- eller sykkeltur i bånd, lek i hage eller på en fotballbane, tur med kløv, mentalt stimuli gjennom trening, aguility, søk, m.m. Her er det mange muligheter å velge mellom, og begrensningen ligger ofte i vår egen tiltakslyst, og ikke nødvendigvis i hundens absolutte behov for å løpe overalt.

Norsk Sau og Geit ønsker å oppfordre alle medlemmer og hundeeiere for øvrig til å delta i årets holdningskampanje om god dyrevelferd for alle. Del gjerne din sommeropplevelse med hund! Last opp bilder på Instagram med #hundibånd, bidra med gode påfunn for sommeraktiviteter og vis samtidig ditt aktive valg for god dyrevelferd.