Kontaktinformasjon

Raserådet utnevnes ved årskiftet hvert år. Personene som sitter i raserådet skal være tilgjengelig for medlemmer og oppdrettere som trenger informasjon om avl, oppdrett, linjer på rasen og lignende. I tillegg har raserådet ansvar for å holde finger på utviklingen av rasen i Norge, og samarbeide med andre Nordiske raseråd.

Mer informasjon om instruksene til raserådene finnes her.

Kontakt: flat@retrieverklubben.no

Raserådet består i 2014 av :

Nina Skjelbred
Ferjeveien 9
3222 Sandefjord
Tlf: 905 74 835

nina.skjelbred@gmail.com

Kjersti Jensen Øverlid
6770 Nordfjordeid
Tlf: 970 82 471
mail: kalexa@online.no     

Kristine Hansen
Brennhaugvegen 21
2822 Bybrua
Tlf: 95725960
mail: kristine.walkup@gmail.com 

 

 Innhold i denne artikkelen hentes fra NRK sin hovedside.