Styret i Norsk Retrieverklubb, avdeling Kongsvinger og omegn 2016

E-post sendes til retriever.kongsvinger@klubb.nkk.no

Styreleder Kjersti  

Kjersti H. Husebye

Leder
Telefon 99 47 10 36

Kjersti har for tiden labradoren Samisadors Arctic Ahkku. Kjersti er hovedsaklig interessert i retrieverjakt, men trener også litt lydighet på si. Hun har også planer om å få Ahkku godkjent som terapihund. 

   

Vera Synnøve Dahl  Verlo

Styremedlem
Telefon 41 45 92 92

Vera har tre labradorer, og er hovedsakelig engasjert i retrieverjakt. Men går også spor og trener lydighet. Hun er i tillegg  instruktør.
Allan Tingstveit  

Allan Tingstveit

Nestleder
Telefon: 901 77 788

Allan driver oppdrett av golden sammen med sin kjære Mona. Han deltar ivrig på utstilling, men trener også jakt med sine hunder. Allan sitter også i Media og Profileringskomiteen sentralt.

 Ellisiv    

Ellisiv Hovig

Sekretær
Telefon: 907 901 28

Ellisiv har to curlyer og et lite oppdrett av curly. Hovedinteressen er retrieverjakt, men en og annen utstilling blir besøkt i løpet av året. Hun sitter også i raseråd for curly.

Bente  

Bente Svenningsen

2. Varamedlem
Telefon: 92 44 99 03

Bente har et lite oppdrett av labrador, og deltar på utstilling, trener mye spor, men smaker også på retrieverjakttrening.

 

Hilde-Gunn Brinchmann Østmo

Styremedlem
Telefon: 932 21 235

Hilde-Gunn driver et lite oppdrett av golden og cavalier king charles spaniel.Hovedinteressen er utstilling men har også ambisjoner innen spor.

 

Marianne Furuseth

1. Varamedlem
Telefon:986 12 889

Marianne har elghund og labradoren Astro. Han er godkjent redningshund og det er hovedfokus for Marianne, men hun trener gjerne jakt og andre disipliner i tillegg. Astro trenger jo en hobby i tillegg til jobben sin.