Styret i Norsk Retrieverklubb
Avdeling Midt-Hedmark

Adresse:

Norsk Retrieverklubb avdeling Midt-Hedmark
Andreas Grøttings vei 17 C
Elverum

E-post: retriever.midt-hedmark at klubb.nkk.no

NB! bytt ut (at) med @

Leder
Trond Bjørnar Nilsen
E-post: tbnilsen71 (at) gmail.com
Tlf: 909 65 738

Nestleder:
Kathrine Høvik
E-post: festinalentebadiras (at) gmail.com

Sekretær:
Inger Helene Sørli
E-post: ih-soerl (at) online.no

Kasserer:
Anne Dufseth
E-post: hedopp (at) rornorge.no

Styremedlemmer:
Edgar Johnsrud
E-post: edjohnsr (at) bbnett.no

Hege Mari Lokheim
E-post: geimoren (at) bbnett.no

Vara:
Øystein Klevsgård
E-post  ysklevsg (at) bbnett.no