Valpelisten

 

Omplasseringslisten

Norsk Retrieverklubb har en valpeliste hvor du som kommende retriever eier kan se på de ulike kullene innenfor de ulike rasene, som oppfyller raserådenes krav til helse og premiering på foreldre dyrene.

For registrering av nytt valpekull eller endringer, klikk
her.
Fra innmeldt tidspunkt må det regnes 2-6 dager før kullet er på listen. Innlegging av kull på valpelisten foretas av raserådet for den enkelte rase.
SEND BILDER DIREKTE TIL post@retrieverklubben.no

Valpelistene finner du her :

Chesapeake Bay Retriever 
Curly Coated Retriever 
Flatcoated Retriever 
Golden Retriever 
Labrador Retriever 
Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Hovedkrav fra Norsk Retrieverklubb til oppdrettere for oppføring på valpelisten

Valpelistene til Norsk Retrieverklubb er et servicetiltak for klubbens oppdrettere og for fremtidige valpekjøpere. Norsk Retrieverklubb kan ikke garantere for kvaliteten på valper som formidles gjennom valpelisten.

Følgende krav må oppfylles for at valpekull skal kunne stå på valpelisten:

  • Oppdretter må være medlem av Norsk Retrieverklubb
  • Avelsdyrene må fylle klubbens krav for oppføring på valpelisten

Norsk Kennel Klubbs etiske retningslinjer for avl og oppdrett må ligge til grunn.

For dispensasjonssøknad for golden, kontakt raserådet for golden. 

Tilleggskrav for de enkelte retrieverrasene

I tillegg til disse hovedkravene har de enkelte raseråd satt opp spesifikke krav for å få stå på valpelisten. Dette er eksteriør og helse krav som raserådene holder som et minstekrav for formidling av kull gjennom Norsk Retrieverklubb sine fora.

Norsk Retrieverklubb har ett Raseråd for hver av retrieverrasene som gjerne veileder dere som vurderer å skaffe valp og til dere som er i startfasen som oppdrettere. For å sikre at du får all nødvendig informasjon om foreldrene til valpekullene , anbefales det at du går inn på Norsk Kennel Klubb sine sider for se stamtavle og annen helse informasjon på foreldredyrene.

Annet

Norsk Retrieverklubb har ikke ansvar for kullene som formidles gjennom valpelisten. Dette er et forhold mellom oppdretter og valpekjøper. Den viktigste forskjellen mellom vår valpeliste og andre tilsvarende lister, er informasjonen som kan gis til valpekjøpere og nye oppdrettere.

Pris på oppføring på Valpelisten

Oppføring koster kr. 200,00 og skal  forhåndsbetales til konto

 7874.05.74867. Merk giro "valpeliste + rase".

Kullet fjernes fra valpelisten når valpene har fylt 8 uker. Ønsker oppdretter at kullet fortsatt skal stå på listen må man ukentlig bekrefte dette.
Valpekull eldre enn 12 uker har en  tilleggskostnad på kr. 200.-, Dette blir gjort gjeldende fra 1.Januar 2011.

Klikk her for å få opp registreringsskjema

LEGG IKKE BILDER INN I SKJEMA; DISSE SENDES I EGEN EPOST, TIL KONTORET ELLER DIREKTE TIL RASERÅDET.

 

Av og til kan det hende at noen ikke kan ha sin retriever lenger. Omplassering av hunden er da et meget godt alternativ. Vi gjør oppmerksom på at klubben IKKE er part i en omplassering av en retriever.

Vi gjør oppmersom på at hunder som ikke er registrert i NKK, ikke vil ha de samme fordelene med f.eks. deltagelse ved NKK, NRK, NRKs avdelinger og øvrige hudeklubbers aktiviteter.

For informasjon rundt omplassering i klubben, ta gjerne kontakt med Kontoret.

For innmelding av en hund til omplassering, benytt skjemaet ved å klikke her.

Hunder til omplassering finner du her

Omplasseringstjenesten koster kr. 200,- for 3 mndrs varighet. Ønsker man at hunden skal stå på omplasseringslisten lenger, må man bestille for nye 3 mndr.

Noen ganger omplasseres hundene gratis og andre ønsker å selge hunden sin. Dette er et forhold mellom partene i omplasseringen.

For begge parter vil klubben anbefale at det lages en kontrakt som regulerer forholdet. Man kan gjerne benytte Norsk Kennel Klubs avtaler både for kjøp/salg av hund. I noen tilfeller kan også avtalen om forvert være aktuell. Det er også meget viktig at skjemaet for eierskifte fylles ut hvis eierforholdet til hunden endres ved omplasseringen.

NKKs avtaler dekker de følgende områdene: 

  • Kjøpavtale for kjøp/salg av hund
  • Fòrvertavtale
  • Eierskifte
  • Når registreringsbeviset har kommet bort

 Tips til deg som lurer på å kjøpe valp.

 Innhold i denne artikkelen hentes fra NRK sin hovedside.