Styret i NRK, avdeling Nord-Trøndelag

Adresse: Fridheims gate 3, 7650 Verdal

 

E-post: retriever.nord-trondelag@klubb.nkk.no

 

Styret for 2014/2015

Leder

Jon Idar Eidem


91805115

Kasserer

Brit Schei Kiddel

91727790

Sektretær

Helge Hartmann

93006638

Nestleder

Bente brynjulfsen 41444644
 

Styremedlem

Henny Fornes

 

Vara

Guri Aarstein Johnsen

98009704

 

Vara

Hilde Sende Gägg

90654971

 

 

Webmastere:

 

Brit Schei Kiddell

Bente Brynjulfsen