Styret i NRK, avdeling Nord-Trøndelag

Adresse: Fridheims gate 3, 7650 Verdal

 

E-post: retriever.nord-trondelag@klubb.nkk.no

 

Styret for 2014/2015

Leder

Jon Idar Eidem


91805115

Kasserer

Brit Schei Kiddel

91727790

Styremedlem

Eirin Søreng Landsem 

40622265

Vara

Bente brynjulfsen 41444644
 

Nestleder

Henny Fornes

 99708280

Sekretær

Guri Aarstein Johnsen

98009704

 

Vara

Randi Holm Rotvold

91779681

 

 

Webmastere:

 

Brit Schei Kiddel

Guri Aa. Johnsen