Styret i NRK, avdeling Nord-Trøndelag

Adresse: Fridheims gate 3, 7650 Verdal

E-post: retriever.nord-trondelag@klubb.nkk.no

Styret for 2014/2015

Leder

Jon Idar Eidem


91805115

Kasserer

Brit Schei Kiddel

91727790


Sektretær

Helge Hartmann

93006638

Nestleder

Bente brynjulfsen 41444644
 

Styremedlem

Henny Fornes

 

Vara

Guri Aarstein Johnsen

46963796

 

Vara

Hilde Sende Gägg

90654971


Webmastere:

Brit Schei Kiddell

Bente Brynjulfsen