Valpeliste

Det er ingen kull for øyeblikket. Kontakt raserådet for mer informasjon.

Husk at hundene skal være øyelyst FØR parringstidspunktet!

 

 

   
Oppdretter:

 

Adresse:  
Telefonnr.:  
Epost:  
Hjemmeside:

 

 
Mor: Far:
    
Helse Resultater Helse Resultater
HD

 AA

Utst.  BIR HD AA Utst.  BIR
AA   Jakt   AA   Jakt  
Øyne

 UA

Spor   Øyne

 UA

Spor  
Farge

 Lever

Annet   Farge   Annet

 

 Innhold i denne artikkelen hentes fra NRK sin hovedside.