( Mer tekst kommer senere : 2013.06.03 )

 Sporkommiteen holder Offisiell Sporprøve i Juni hvert år.