Jaktkomiteen

Jaktkomiteens hovedansvar er å holde kurs og arrangere jaktprøver. Hovedmålet med jaktkurs- og prøver er å teste ut de jaktlige egenskapene til retrieveren. Vi i jaktkomiteen er opptatt av at retrieveren skal brukes eller aktiviseres til det den egentlig er avlet for; og målet er å få flest mulig retrievereiere til å forstå hva slags behov en retriever har.

Oslo-avdelingen har siden starten i 1982 hatt en jaktkomité som har hatt ansvaret for den jaktlige biten i avdelingen, men også spor i perioder. Opp gjennom årene har komiteen jevnlig arrangert jaktprøver, jaktkurs og deltatt på ulike arrangementer med apportører. Avd. Oslo og omegn var arrangører av Norgesmesterskapet i jakt i 2004, noe som må sies å være et av de største arrangementet avdelingen har hatt på jaktsiden de senere årene. Avdelingen har også flere ganger vært arrangør av Norsk Lagmesterskap(NLM). Siste år var vi igjen arrangør og avdelingen var ikke snauere enn at 4 av 5 lag i finalen var fra Oslo, og for 3. gang vant et lag fra Oslo. Vandrepokalen ble dermed vunnet til odel og eie.

De siste årene har vi blitt vitne til en ny giv med stor nyrekruttering inn i jaktmiljøet i Oslo. Det er veldig gledelig å se at mange nye retrievereiere lar seg fascinere av retrieverens egenskaper, og det er kun opp til jaktkomitéen og fortsatt bidra til at vi beholder den entusiasmen som vises rundt om i avdelingen. Denne oppgaven tar vi veldig seriøst, og vil påvirke vårt arbeid i tiden framover.

Har du som medlem spørsmål når det gjelder kurs, jaktprøver, fellestreninger, eller andre jaktlige relaterte saker - ta kontakt med oss i jaktkomitéen!

Kontakt med jaktkomiteen skjer på jaktoslo@gmail.com

Jaktkomiteens kontonr: 1503.10.32749