Jaktkomiteen

Jaktkomiteens hovedansvar er å holde kurs og arrangere jaktprøver. Hovedmålet med jaktkurs og -prøver er å teste ut de jaktlige egenskapene til retrieveren. Vi i jaktkomiteen er opptatt av at retrieveren skal brukes eller aktiviseres til det den egentlig er avlet for; og målet er å få flest mulig retrievereiere til å forstå hva slags behov en retriever har.

Oslo-avdelingen har siden starten i 1982 hatt en jaktkomité som har hatt ansvaret for den jaktlige biten i avdelingen, og i perioder også spor. Opp gjennom årene har komiteen jevnlig arrangert jaktprøver, jaktkurs og deltatt på ulike arrangementer med apportører. Avd. Oslo og omegn var arrangører av Norgesmesterskapet i jakt i 2004 og 2012, noe som må sies å være et av de største arrangementet avdelingen har hatt på jaktsiden de senere årene. Avdelingen har også flere ganger vært arrangør av Norsk Lagmesterskap(NLM).

De siste årene har vi blitt vitne til en ny giv med stor nyrekruttering inn i jaktmiljøet i Oslo. Det er veldig gledelig å se at mange nye retrievereiere lar seg fascinere av retrieverens egenskaper, og jaktkomiteen ønsker gjennom sitt tilbud å bidra til at vi beholder den entusiasmen som vises.

Har du som medlem spørsmål når det gjelder kurs, jaktprøver, fellestreninger, eller andre jaktrelaterte saker - ta kontakt med oss i jaktkomiteen!

Kontakt med jaktkomiteen skjer til jaktoslo@gmail.com

Jaktkomiteens kontonr: 1503.10.32749