Bli medlem i Norges største raseklubb!

NRK er tilsluttet Norsk Kennel Klub og er en spesialklubb for de seks retrieverrasene. Klubben ble stiftet i 1960 og er i dag den største spesialklubben i Norge.

Hvorfor bli medlem?

Det er mange fordeler med å være medlem i retrieverklubben.

Som medlem får du vårt medlemsblad Retrievernytt 5 ganger i året. Her finner du reportasjer fra ulike arrangementer og interessante artikler spesielt tilpasset retrievereiere.

LES: Mer om Retrievernytt

Du får også Norsk Kennel Klubb sitt medlemsblad Hundesport 4 ganger i året.
Som medlem kan du delta på utstillinger og prøver til halv pris.

Som medlem i Norsk Retrieverklubb anbefaler vi at du også melder deg inn i en av våre 19 lokalavdelinger.

Ved å bli medlem av din lokalavdeling vil du motta tilbud om avdelingsarrangement som kurs og seminarer i tilllegg til terminfestede utstillinger, jaktprøver, sporprøver, lydighetsprøver, samt en rekke aktiviteter for retrievereiere. Avdelingenes aktiviteter er også som regel billigere for avdelingens medlemmer.

Hva koster medlemskapet?

Kontingenten for hovedklubben er kr. 265,- pr. år.  Evt. avdelingskontingent kommer i tillegg. Avdelingskontingenten settes lokalt på den enkelte avdeling og varierer derfor fra kr. 90,- til 160,-.

For de som ikke allerede er medlem i en annen medlemsklubb i NKK tilkommer en grunnkontingnet på kr. 160,- pr. år.

Ønsker flere i husstanden å være medlem, ta kontakt med kontoret for tegning av familiemedlemskap.

Bli medlem:

Registrer deg som medlem via NKK (betal via nett) eller fyll inn vårt kontaktskjema og oppgi hvilken avdeling du vil være medlem i. Du vil få tilsendt giro. 

NB! Send ingen penger, du vil motta giro!Innhold i denne artikkelen hentes fra NRK sin hovedside.