Skjærtorsdag avhold lydighetsgruppa prøvestevne, med innlagt grilling

15 ekvipasjer stilte til det som en må kalle en vellykket dag.

Rune B var dommer.

Foto: Cecilie Haugaa Tønnesen