Valgkomiten

 

 

 

 

Navn Funksjon Mail Mobil

Stig Brathaug

 Leder

stig@brathaug.no

 920 46 2544

Britt Melchior

 

 britt.melchior@gmail.com

 958 44 705

Elin Kippperberg

   elin.kipperberg@gmail.com  950 56 229