Styret i Norsk Retrieverklubb, avdeling Tromsø og omegn

Adresse:

E-post:retriever.tromso@klubb.nkk.no

 

 

Leder: Trine Nilsen
tlf 40011472
epost: trinni81@gmail.com

 

Nestleder: Ann-Sissel Paulsen
epost: skogviks@frisurf.no

 

Kasserer: Åke Johansen 
epost: aakejoh@online.no

 

Sekretær: Frid Mikkola
epost: fmikkola@start.no

 

Styremedlem: Ida Wiesener
epost: ida.wiesener@gmail.com

 

Varamedlem: Lill-Ann Pedersen
epost: lillaseb@hotmail.com

 

 Varamedlem: Tarja Rundgren