Styret i Norsk Retrieverklubb, avdeling Tromsø og omegn

Adresse:

E-post:retriever.tromso@klubb.nkk.no

Webmaster: Emma Nordberg
epost: emma@dogdiggers.com

 

 

Leder Ingejerd Jensen
tlf:95744684
epost: ingegjje@online.no

 

Nestleder Bjørn Johansen
epost: marit.bjorn@online.no

 

 

Kasserer Trine Nilsen
epost: trinni81@gmail.com

 

Sekretær Ann Elise Thoresen
epost: polarbinna@hotmail.com

 

Styremedlem Ann Sissel Paulsen
epost: skogviks@frisurf.no

 

Vara Lill-Ann Pedersen
epost: lillaseb@hotmail.com

 

Vara Ida Wiesener
epost: ida.wiesener@gmail.com