Styret i Norsk Retrieverklubb, avdeling Tromsø og omegn

Adresse:

E-post:retriever.tromso@klubb.nkk.no

 

 

Leder: Ann Sissel Paulsen
tlf 92689163
epost: skogviks@frisurf.no

 

Nestleder: Bjørn Johansen
epost: marit.bjorn@online.no 

 

Kasserer: Trine Nilsen
epost: trinni81@gmail.com

 

Sekretær: Ann Elise Thoresen
epost: polarbinna@hotmail.com

 

Styremedlem: Ida Wiesener
epost: ida.wiesener@gmail.com

 

Styremedlem: Lill-Ann Pedersen
epost: lillaseb@hotmail.com