Ches

Curly

Golden

Labrador

Toller

Champions fra tiden før 1998.

Oppfordrer eiere av championer,- nålevende eller tidligere...., om å sende bilde av hunden sin, slik at vi kan gi den en ærefull plass på vår hjemmeside.


Gml Analytics script nedenfor som er erstattet med ovenforstående- utført av geirK 10.01.13