Utstillingkomitéen

Leder Signe Pedersen

Medlem:  Annbjørg Ballo og Berit Knudsen