Jaktkomitéen

 abohler2@hotmail.com

Jaktkomitèens kontonr: 2400 31 12582

 

 

 

Leder av Jaktkomiteen

Anne Lise Bøhler

  abohler2@hotmail.com

 

 33 46 13 49    Mob: 41 61 16 67

 

 

 

 

 

 

Medlem

Anne Kathrine Haldorsen

982 664 67

ankaha@online.no

 

 Medlem 

Anne Mette Sletthaug

 928 27 497

 ams@fabfour.no

 

 Medlem

Inger Torp Mathisen

996 24 646

 ingertm2@gmail.com

 

 

 Medlem

Lene Christine Normann

 416 27 406

 lenec.normann@gmail.com